Christianshavn med udsigt over voldene

 

I Lille Søndervoldstræde på Christianshavn hænger der på gavlen af et gammelt pakhus to altaner med udsigt over voldterrænet. Det man ser er to mindre udearealer eller altaner i tilknytning til husets lejligheder på 2. og 3 sal, men nok i lige så grad ser man et ønske om et uderum virkeliggjort. Altanen er i størrelse, placering og design tilpasset det gamle pakhus, og den christianshavnske helhed synes uforstyrret. 

 

 
_1000259 (Uffe Black Nielsens modstridende kopi 2016-02-18).jpg
 

Indpasning og proportionering på Vesterbro

 

Denne ejendom på Vesterbro er af Frederiksberg kommune vurderet til at have høj bevaringsværdi. Et altanprojekt indebærer derfor, både med hensyn til altaner og altandøre, at det gennemføres som en nænsom indpasning på facaden. Som imødekommelse af dette krav indledtes et samarbejde mellem bygherre, Frederiksberg kommune og Urban. Et samarbejdet som resulterede i gode løsninger som alle parter er glade for.

 

 
 

På hjørnet ud mod Botanisk Have

 

Altanerne på ejendommens hjørneafskæring tager motiver op fra konstruktionsprincipper og profileringer, som er kendte for kvarteret, samt udtrykker en vilje til at være en del af husets rige udsmykning. Projektet omfatter fire altaner samt altaner på gårdfacaden.

 

 
2016-08-11 16.56.33.jpg

Karnapmotivet som inspiration

 

Hjørnealtanens udformning ligger i direkte forlængelse af ejendommens rytme og bevægelse, med karnapmotivet som dominerende spiller. Argumentet er, at jo tydeligere der kommunikeres desto mere oplagt synes resultatet.

Også her er bundpladens profilering samt udformning af værnet af største betydning, for bestræbelser på indpasse en altan i den eksisterende bygningsmasse.